Směřování a poslání nadačního fondu CREDO CZ


Nadační fond je zaměřen na podporu evangelizace, síťování křesťanských organizací, podporu budování křesťanských komunit, organizaci různých křesťanských konferencí a na podporu zprostředkování zajímavých místních, ale i zahraničních hostů pro všechny lidi.

Cíle a poslání nadačního fondu CREDO CZ

  • šíření a upevňování křesťanských hodnot ve společnosti;
  • podpora manželství a rodiny;
  • podpora misijních a charitativních projektů;
  • podpora postižených dětí a jejich rodin.

Tyto cíle naplňujeme tím, že organizujeme

  • duchovní a vzdělávací akce;
  • semináře pro manžele;
  • tématické konference a kurzy.

Informace o nás naleznete na

www.credonf.cz www.duchovniobnova.cz