Jak ochránit své manželství



Mgr. Jan Špilar

V rámci Týdne manželství Vás srdečně zveme na přednášku pro manžele a snoubence, kterou povede známý kadeřník a jáhen Mgr. Jan Špilar. Téma je "Jak ochránit své manželství".

Mgr. Jan Špilar -přednáška na téma Jak ochránit své manželství

V přednášce se budeme zabývat ochranou manželství před vetřelci, jako jsou : práce, děti, vnější koníčky a zájmy, televize, rodiče a sourozenci, církev, Internet, finanční nesnáze, přátelé, závislosti, mimomanželský poměr. Zamyslíme se společně nad manželskou jednotou, silou odpuštění, laskavostí a důvěrností. Neopomeneme ani téma duchovního růstu, tolik potřebného k plnosti manželského života. Akce proběhne v přízemí 14I15. budovy Baťova institutu ve Zlíně. Zúčastnit se mohou manželé i snoubenci. Cena je 100 Kč; v ceně je zahrnuta káva. Nad přednáškou převzala záštitu radní Zlínského kraje paní Michaela Blahová.

Přihlásit se můžete na: https://www.credonf.cz/akce-a-prihlasky

Program

9.00 - 9.20 Úvod + organizační věci
9:20 - 10:10 I. přednáška - Jak ochránit své manželství
10:10 - 10:30 přestávka
10:30 - 11:20 II. přednáška Láska v našem manželství - jednota, důvěra a odpuštění
11.20 - 12.00 přestávka
12.00 - 13.00 závěr - shrnutí, dotazy+ ukázka stříhání